Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 11 листопада 2008 року

Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 11 ноября 2008 года

=======================================

Ж У Р Н А Л № 92

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України -

СЛУХАЛИ інформацію Керуючого справами Української Православної Церкви Преосвященного Митрофана, архієпископа Білоцерківського і Богуславського про порядок звершення Всеукраїнських хресних ходів.

УХВАЛИЛИ:

7. Всеукраїнською хресною ходою вважати таку хресну ходу, що проходить територією трьох і більше єпархій та має значення, актуальне в масштабах всієї Української Православної Церкви.

8. Всеукраїнські хресні ходи звершувати тільки з благословення Священного Синоду Української Православної Церкви.

9. Організатори Всеукраїнських хресних ход мають подавати відповідну заявку до Управління справами Української Православної Церкви не пізніше ніж за місяць до проведення ходи. Заявка має містити інформацію про організаторів та учасників, святині, що супроводжуватимуть ходу, мету проведення, джерела фінансування тощо.

10. За результатами проведення Всеукраїнських хресних ход організатори складають звіт, що подається Керуючому справами Української Православної Церкви, який в свою чергу відповідним чином інформує Священний Синод Української Православної Церкви.

11. Жодна хресна хода: Всеукраїнська чи така що організується єпархіями, парафіями, монастирями, братствами, сестринствами тощо, - не може проходити під політичними гаслами або бути присвячена подіям політичного життя.

-------------------------------------------------------------

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнишого Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины -

СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами Украинской Православной Церкви Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о порядке свершения Всеукраинских крестных ходов.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Всеукраинским крестным ходом считать такой крестный ход, который проходит территорией трех и больше епархий и имеет значение, актуальное в масштабах всей Украинской Православной Церкви.

8. Всеукраинские крестные ходы совершать только по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви.

9. Организаторы Всеукраинских крестных ход должны подавать соответствующую заявку в Управление делами Украинской Православной Церкви не позже чем за месяц до проведения хода.Заявка должна содержать информацию об организаторах и участниках, святынях, которые будут сопровождать ход, дату проведения, источники финансирования и тому подобное.

10. По результатам проведения Всеукраинских крестных ходов организаторы составляют отчет, который подается Управляющему делами Украинской Православной Церкви, который в свою очередь соответствующим образом информирует Священный Синод Украинской Православной Церкви.

11. Ни один крестный ход: Всеукраинский или такой, что организуется епархиями, парафиями, монастырями, братствами, сестринствами и тому подобное, - не может проходить под политическими лозунгами или быть посвященным событиям политической жизни.

=====================================

Ж У Р Н А Л № 93

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України -

МАЛИ МІРКУВАННЯ про діяльність Союзу православних братств України (Всеукраїнського Православного братства в ім’я святого Архістратига Божого Михаїла, Всеукраїнського Православного братства Олександра Невського) та деяких інших громадських організацій мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”»), а також про друковану та відеопродукцію, що розповсюджується з благословення Преосвященного єпископа Іполіта (Хилько).

Довідка: Союзом православних братств України (Всеукраїнським Православним братством в ім’я святого Архістратига Божого Михаїла, Всеукраїнським Православним братством Олександра Невського) та деякими іншими громадськими організаціями мирян розповсюджуються ідеї та літургійні обряди, які суперечать правилам і вченню Православної Церкви. Серед таких ідей та обрядів особливо слід відзначити:

• ідею канонізації московського царя Івана Грозного та Г. Є. Распутіна, що була піддана осуду Архієрейським Собором Руської Православної Церкви 3-8 жовтня 2004 року;

• так званий «чин всенародного покаяння», який, у прихованій формі відроджуючи єретичне вчення про «викупний подвиг царя», - вимагає від віруючих каятися у недостатньому прославленні царської родини; поширюючи хибні есхатологічні страхи, закликає віруючих каятись у тому, що вони прийняли ідентифікаційний номер платника податків, новий паспорт, медичний поліс тощо, тобто безвідповідально спонукає чад Церкви до сектанства та асоціальної поведінки («чин всенародного покаяння» був засуджений Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм ІІ у зверненні до духовенства на Єпархіальних зборах м. Москви 24 грудня 2007 року).

З метою поширення цих ідей і положень, Союзом православних братств України та іншими організаціями мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”» та ін.) проводяться хресні ходи без благословення Священноначалія, під час яких присутнім роздають «ікони» царя Івана Грозного та Г. Є. Распутіна, Божої Матері «Орлиные крылья», Божої Матері «Державна» із зображеним на іконі Г. Є. Распутіним, а також тексти виданого зазначеними організаціями «чину всенародного покаяння». З подібною метою Союз православних братств України розповсюджує газети «Дух христианина» та «Пасха Третьего Рима», які було заборонено розповсюджувати у храмах та монастирях постановою Священного Синоду Руської Православної Церкви від 15 квітня 2008 року (журнал № 32), оскільки діяльність цих видань визнана «шкідливою для Церкви, такою, що вносить у середовище православних християн дух неправди, розбрату та розділення».

Сіючи серед віруючих Української Православної Церкви смуту, непорозуміння та недовіру до Священноначалія, Союз православних братств України поширює звернення колишнього єпископа Діомида, діяльність якого засуджена Архієрейським Собором Руської Православної Церкви 24-29 червня 2008 року, а сам він позбавлений архієрейського сану постановою Священного Синоду Руської Православної Церкви від 6 жовтня 2008 року (журнал № 90); а також деякі друковані та відео видання, які мають благословення колишнього єпископа Діомида та заштатного єпископа Української Православної Церкви Іполита (Хилька), звільненого на спокій постановою Священного Синоду Української Православної Церкви від 14 грудня 2007 року (журнал № 112).

Богословсько-канонічна комісія при Священному Синоді Української Православної Церкви з благословення Блаженішого Митрополита Київського і всієї України Володимира проаналізувала відеоматеріали та книги, що мають гриф «По благословению Преосвященного епископа Ипполита (Хилько)». Комісія констатувала, що ці видання містять: пропаганду «чина всенародного покаяння» та інших псевдоцерковних послідувань Таїнства сповіді, вчення про викупний характер смерті царя Миколи II, підтримку ідеї канонізації царя Івана Грозного та Г.Є. Распутіна, проповідь недовіри до церковної ієрархії, наклепи на адресу Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Сергія (Страгородського), нагнітання паніки та страху у зв’язку з персональною ідентифікацією громадян та новими документами, пропаганду хибної есхатології.

Розповсюджуючи зазначені видання і влаштовуючи відповідні маніфестації, Союз православних братств України в такий спосіб висловлює підтримку діяльності Преосвященного єпископа Іполіта (Хилька) та бувшого єпископа Діомида. Розповсюджувані Союзом православних братств України за благословенням цих осіб видання завдають великої шкоди просвітницько-місіонерській діяльності Церкви.

Крім того, Союз православних братств України продовжує брати участь у самочинних акціях, які проходять під політичними гаслами, що заборонено Статутом про управління Української Православної Церкви (розділ XІ, п. 2), а також суперечить постанові Священного Синоду Української Православної Церкви від 18 квітня 2008 року (журнал № 21, п.3).

УХВАЛИЛИ:

1. Засудити політичне спрямування діяльності Союзу православних братств України (Всеукраїнського Православного братства в ім’я святого Архістратига Божого Михаїла, Всеукраїнського Православного братства Олександра Невського) та деяких інших громадських організацій мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”»), а також розповсюдження та пропагування Союзом православних братств України та іншими громадськими організаціями мирян ідей і літургійних обрядів, які суперечать правилам і вченню Православної Церкви, а саме:

• пропагування ідеї канонізації московського царя Івана Грозного та Г.Є.Распутіна;

• розповсюдження так званого «чину всенародного покаяння».

2. Висловити занепокоєння з приводу поширення Союзом православних братств України серед віруючих Української Православної Церкви звернень колишнього єпископа Діомида, діяльність якого була засуджена Архієрейським Собором Руської Православної Церкви 24¬¬–29 червня 2008 року, а сам він позбавлений архієрейського сану постановою Священного Синоду Руської Православної Церкви від 6 жовтня 2008 року (журнал № 90); а також інших видань, які мають благословення зазначеної особи та єпископа Іполита (Хилька), звільненого на спокій постановою Священного Синоду Української Православної Церкви від 14 грудня 2007 року (журнал № 122).

3. Просити Преосвященного єпископа Іполита (Хилька) утриматися від надання благословення на публікацію книг, періодичних видань та відеоматеріалів, які містять згадані вище хибні екклезіологічні, сотериологічні та есхатологічні погляди, що суперечать віровченню Православної Церкви.

4. Керуючись Статутом про управління Української Православної Церкви (розділ XI, пункт 5), відкликати благословення на діяльність Союзу православних братств України.

5. Підтримуючи ініціативи духовенства і мирян щодо проведення хресних ходів, які є видимим проявом віри та благочестя народу Божого, водночас звернути увагу на необхідність організації і проведення їх за благословенням Священноначалія та в рамках церковної дисципліни.

6. Закликати православні братства та інші мирянські організації у своїй діяльності керуватися віровченням Православної Церкви та святими канонами, діяти у послуху до Священноначалія Української Православної Церкви та згідно з власними Статутами і Статутом про управління Української Православної Церкви.

--------------------------------------------------------------

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнишого Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины -

ИМЕЛИ РАССУЖДЕНИЕ о деятельности Союза православных братств Украины (Всеукраинского Православного братства во имя святого Архистратига Божьего Михаила, Всеукраинского Православного братства Александра Невы) и некоторых других общественных организаций мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”»), а также о печатной и видеопродукции, которая

распространяется из благословения Преосвященного епископа Иполита (Хилько).

Справка: Союзом православных братств Украины (Всеукраинским Православным братством во имя святого Архистратига Божьего Михаила, Всеукраинским Православным братством Александра Невы) и некоторыми другими общественными организациями мирян распространяются идеи и литургические обряды, которые противоречат правилам и учению Православной Церкви. Среди таких идей и обрядов особенно следует отметить:

• идею канонизации московского царя Ивана Грозного и Г. Еф. Распутина, которая была осуждена Архиерейским Собором Руской Православной Церкви 3-8 октября 2004 года;

• так называемый «чин всенародного покаяния», который, в скрытой форме, возрождая еретическое учение об «искупительном подвиге царя», - требует от верующих каяться в недостаточном прославлении царской семьи; распространяя порочные эсхатологические страхи, призывает верующих каяться в том, что они приняли идентификационный номер налогоплательщика, новый паспорт, медицинский полис и тому подобное, то есть безответственно побуждает чад Церкви к сектанству и асоциальному поведению («чин всенародного покаяния» был осужден более Святым Патриархом Московским и всей Руси Алексием ІІ в обращении к духовенству на Епархиальных собраниях г. Москвы 24 декабря 2007 года).

С целью распространения этих идей и положений, Союзом православных братств Украины и другими организациями мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”» и др.) проводятся крестные ходы без благословения Священноначалия, во время которых присутствует раздают «иконы» царя Ивана Грозного и Г. Еф. Распутина, Божьей Матери «Орлиные крылья», Божьей Матери «Государственная» с изображенным на иконе Г. Еф. Распутиным, а также тексты выданного отмеченными организациями «чина всенародного покаяния». С подобной целью Союз православных братств Украины распространяет газеты «Дух христианина» и «Пасха Третьего Рима», которые было запрещено распространять в храмах и монастырях постановлением Священного Синода Руской Православной Церкви от 15 апреля 2008 года (журнал № 32), поскольку деятельность этих изданий признана «вредной для Церкви, такой, которая вносит в среду православных христиан дух неправды, раздора и разделения».

Сея среди верующих Украинской Православной Церкви смуту, недоразумение и недоверие к Священноначалия, Союз православных братств Украины распространяет обращение прежнего епископа Диомида, деятельность которого осуждена Архиерейским Собором Руской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года, а сам он лишен архиерейского сана постановлением Священного Синода Руской Православной Церкви от 6 октября 2008 года (журнал № 90); а также некоторые печатные и видео издания, которые имеют благословение прежнего епископа Диомида и заштатного епископа Украинской Православной Церкви Ипполита (Хилька), освобожденного на покой постановлением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 14 декабря 2007 года (журнал № 112).

Богословско-каноническая комиссия при Священном Синоде Украинской Православной Церкви из благословения Блаженишого Митрополита Киевского и всей Украины Владимира проанализировала видеоматериалы и книги, которые имеют гриф «По благословению Преосвященного епископа Ипполита (Хилько)». Комиссия констатировала, что эти издания содержат: пропаганду «чина всенародного покаяния» и других псевдоцерковных последований Таинства исповеди, учения о искупительном характере смерти царя Николая II, поддержку идеи канонизации царя Ивана Грозного и Г.Еф. Распутина, проповедь недоверия к церковной иерархии, клевету по адресу более Святого Патриарха Московского и всей Руси Сергея (Страгородского), нагнетания паники и страха в связи с персональной идентификацией граждан и новыми документами, пропаганду порочной эсхатологии.

Распространяя отмеченные издания и устраивая соответствующие манифестации, Союз православных братств Украины таким способом выражает поддержку деятельности Преосвященного епископа Иполита (Хилька) и бывшого епископа Диомида. Распространяемые Союзом православных братств Украины за благословением этих лиц издания наносят большой вред просветительско-миссионерской деятельности Церкви.

Кроме того, Союз православных братств Украины продолжает принимать участие в самочинных акциях, которые проходят под политическими лозунгами, что запрещено Уставом об управлении Украинской Православной Церкви (раздел XІ, п. 2), а также противоречить постановлению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 18 апреля 2008 года (журнал № 21, п.3).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Осудить политическое направление деятельности Союза православных братств Украины (Всеукраинского Православного братства во имя святого Архистратига Божьего Михаила, Всеукраинского Православного братства Александра Невы) и некоторых других общественных организаций мирян («Православная общественность Одессы», «Духовно-патриотический союз “Новороссия”»), а также распространения и пропаганды Союзом православных братств Украины и другими общественными организациями мирян идей и литургических обрядов, которые противоречат правилам и учению Православной Церкви, а именно:

• пропаганда идеи канонизации московского царя Ивана Грозного и Г.Еф.Распутіна;

• распространение так называемого «чина всенародного покаяния».

2. Выразить обеспокоенность по поводу распространения Союзом православных братств Украины среди верующих Украинской Православной Церкви обращений прежнего епископа Диомида, деятельность которого была осуждена Архиерейским Собором Руской Православной Церкви 24–29 июня 2008 года, а сам он лишен архиерейского сана постановлением Священного Синода Руской Православной Церкви от 6 октября 2008 года (журнал № 90); а также других изданий, которые имеют благословения отмеченного лица и епископа Ипполита (Хилька), освобожденного на покой постановлением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 14 декабря 2007 года (журнал № 122).

3. Просить Преосвященного епископа Ипполита (Хилька) воздержаться от предоставления благословения на публикацию книг, периодических изданий и видеоматериалов, которые содержат упомянутые выше порочные екклезиологични, сотериологични и эсхатологические взгляды, которые противоречить вероучению Православной Церкви.

4. Руководствуясь Уставом об управлении Украинской Православной Церкви (раздел XI, пункт 5), отзывать благословение на деятельность Союза православных братств Украины.

5. Поддерживая инициативы духовенства и мирян относительно проведения крестных ходов, которые являются видимым проявлением веры и благочестия народа Божьего, в то же время обратить внимание на необходимость организации и проведения их за благословением Священноначалия и в рамках церковной дисциплины.

6. Призывать православные братства и другие мирянски организации в своей деятельности руководствоваться вероучением Православной Церкви и святыми канонами, действовать в послухе к Священноначалия Украинской Православной Церкви и согласно с собственными Уставами и Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.

==============================================

Ж У Р Н А Л № 94

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України -

СЛУХАЛИ рапорт Голови Богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді Української Православної Церкви Преосвященного Євлогія, єпископа Кременчуцького і Лубенського про богословсько-канонічний аналіз відео та друкованої продукції, що розповсюджується з благословення Преосвященного єпископа Іполита (Хілька).

УХВАЛИЛИ:

1. Уповноважити Керуючого справами Української Православної Церкви Преосвященного Митрофана, архієпископа Білоцерківського і Богуславського довести до відома Преосвященного єпископа Іполита (Хілька) висунуті проти нього звинувачення, що викладені в Рапорті Голови Богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді Української Православної Церкви;

2. Преосвященному єпископу Іполиту (Хільку) на черговому засіданні Священного Синоду УПЦ, що відбудеться 22 листопада 2008 р., особисто дати пояснення стосовно висунутих щодо нього обвинувачень;

3. Остаточне міркування щодо діяльності Преосвященного єпископа Іполита (Хілька) мати на черговому засіданні Священного Синоду УПЦ, що відбудеться 22 листопада 2008 р.

-----------------------------------------------------------------

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнишого Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Главы богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного Евлогия, епископа Кременчугского и Лубненского о богословско-каноническом анализе видео и печатной продукции, которая распространяется из благословения Преосвященного епископа Ипполита (Хилька).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Уполномочить Управляющего делами Украинской Православной Церкви Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского сообщить Преосвященного епископа Ипполита (Хилька) выдвинутые против него обвинения, что изложенные в Рапорте Главы богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви;

2. Преосвященному епископу Ипполиту (Хильку) на очередном заседании Священного Синода УПЦ, которая состоится 22 ноября в 2008 г., лично дать объяснение относительно выдвинутых относительно него обвинений;

3. Окончательное рассуждение относительно деятельности Преосвященного епископа Ипполита (Хилька) иметь на дежурном заседании Священного Синода УПЦ, которая состоится 22 ноября в 2008 г.

 

http://orthodox.org.ua/ru/svyashhennyy_sinod/2008/11/11/3772.html